Skip to the content

Menu

Prohlášení o zpracování osobních údajů


Restaurace STEAK house & WINE se řídí příslušnými státními i evropskými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek jejímž provozovatelem je  Oto Stanek, jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem produktů a služeb

V případě nákupu produktů a služeb zpracováváme osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníka provádíme za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy (dodání produktu, poskytnutí služby) a také za účelem ochrany svých práv. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracováváme po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocování jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prohlížečem lokálně v počítači návštěvníka. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Google analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. v důsledku anonymizace IP-adres, která je na našich webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

 

Nenechte si ujít

oblíbené jídlo, dezert nebo víno. Nebo možná ochutnáte něco nového. Co se u nás připravuje, tak to se dozvíte nejrychleji ze sociálních sítí...